MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

PALMY WIELKANOCNE

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. PATRONAT HONOROWY

  Ksiądz dr Jerzy Samsel - Dziekan Dekanatu Zambrowskiego

 • III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PALM

  Do 4 kwietnia 2014 roku, do godziny 15.00
  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • IV. TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD

  08.04.2014 r., godz. 12.00
  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Celem konkursu jest popularyzacja twórczości związanej ze świętami wielkanocnymi.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół oraz najstarszego rocznika przedszkoli.
  • Zgłoszenia przyjmowane będą od zespołów klasowych (liczba członków dowolna).
  • Palmy należy wykonać na drewnianym rdzeniu wysokości 60-80 cm, natomiast elementy dekoracyjne - z bibuły i wstążki.
  • Palmy zgłaszane przez poszczególne grupy muszą być umieszczone w kartonach, na których powinna znajdować się metryczka zawierająca:
   • - nazwę i adres placówki delegującej,
   • - imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna grupy,
   • - ilość i wiek członków grupy,
   • - ilość palm dostarczonych przez grupę.
  • Komisja powołana przez Organizatora przyzna nagrody zespołom, które dostarczą największą ilość najpiękniejszych palm.
  • Palmy dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
  • Uczestnicy na miejsce Konkursu docierają na koszt własny.