MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka – przewodnicząca, Jolanta Chrostowska – Sufa, Katarzyna Powichrowska po ocenie prac przyznała miejsca
 • W kategorii klas I-III

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Michalina Kujawa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Iga Baczewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie
 • W kategorii klas IV-VI

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Małgorzata Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Jakub Wojsz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

FOTOREPORTAŻ

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 22.05.2013 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MOK Zambrów 22.05.2013r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  22 maja 2013r., godzina 12.30

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul.Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka polskiego oraz motywowanie dzieci i młodzieży do utrwalania umiejętności związanych z posługiwaniem się poprawną polszczyzną.

 • ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  • Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:

   - kategoria dzieci z klas I – III,

   - kategoria młodzieży z klas IV – VI.

  • Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

   - I etap – eliminacje szkolne, których zwycięzcy przechodzą do II etapu konkursu,

   - II etap – finał powiatowy organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

  • Do finału powiatowego każda szkoła może zgłosić maksymalnie czterech uczniów (po dwóch z każdej kategorii wiekowej).
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 13 maja 2013 roku.
  • Konkurs odbędzie się w formie dyktanda.
  • Dyktanda oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
  • Tytuł Mistrza Ortografii otrzyma osoba, która w swojej kategorii wiekowej popełni najmniejszą ilość błędów.
  • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu (w towarzystwie opiekuna) na koszt własny.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA