MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

    WYNIKI KONKURSU

  • Komisja w składzie: Jolanta Chrostowska -Sufa, Katarzyna Powichrowska, Dorota Grosfeld, Marta Konopka
  • W kategorii turniej Recytatorski:

    • OSOBY DOROSŁE

    • WYRÓŻNIENIA: Anna Kulesza
    • WYRÓŻNIENIA: Tadeusz Zawistowski
    • MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

    • I MIEJSCE: Patryk Bołtryk
    • WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Piechowicz
    • WYRÓŻNIENIA: Rafał Pęski

FOTOREPORTAŻ

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Zambrów dnia 4 marca 2015r.
  • I. ORGANIZATOR

    Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  • II. TERMIN I MIEJSCE

    4 marca 2015 roku, godzina 10.00

    Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

  • III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

    • W konkursie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych, oraz osoby dorosłe.
    • Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania interpretacji repertuaru lub zrealizowania monodramy (których nie prezentowali w poprzednich bądź innych konkursach).
    • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) w poniżej podanym terminie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
    • Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów: środowiskowych (szkolnych), miejskich, gminnych, rejonowych, wojewódzkich i finałowych.
    • Szkoła chcąca zgłosić swoich uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach 60. OKR zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji konkursu.
    • Każda szkoła do eliminacji powiatowych ma prawo wytypować z poszczególnych turniejów określoną liczbę uczestników:
      • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
      • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
      • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
      • - z Turnieju Wywiedzione Ze Słowa (1 osobę).
  • IV. TURNIEJE

    • Turniej Recytatorski
      • Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
        • - młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
        • - dorosłych.
      • Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
      • Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
      • Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
    • Turniej Poezji Śpiewanej
      • Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
      • Repertuar obejmuje:
        • - 3 utwory śpiewane
        • - 1 utwór recytowany.
      • W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
        • - wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
        • - przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
        • - uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
      • Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
      • Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback - płyta Audio CD).
      • Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
    • Turniej Teatrów Jednego Aktora
      • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
      • Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
      • Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
      • Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
    • Turniej Wywiedzione ze Słowa
      • Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:
      • Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
      • Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
      • Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
      • Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  • V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

    • Szczegółowe informacje dotyczące 60. OKR znajdują się na stronie internetowej: www.tkt.art.pl
    • Karty zgłoszeń do powiatowych eliminacji 60. OKR należy dostarczyć do dnia 20 lutego 2015 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.
    • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub placówki delegującej.
  • OCENA I NAGRODY

    • Podczas eliminacji rejonowych komisja konkursowa dokona oceny występów wszystkich uczestników (zgodnie z podziałem na turnieje).
    • Do udziału w eliminacjach wojewódzkich, których data zostanie przedstawiona w dniu eliminacji rejonowych komisja konkursowa (eliminacji powiatowych) wytypuje:
      • - z Turnieju Recytatorskiego (2 osoby),
      • - z Turnieju Poezji Śpiewanej (1 osobę),
      • - z Turnieju Teatrów Jednego Aktora (1 osobę),
      • - z Turnieju Wywiedzione ze słowa (1 osobę).
  • KARTA ZGŁOSZENIOWA

    Turniej RECYTATORSKI i turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - do pobrania

    Turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA- do pobrania

    Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ - do pobrania