MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

"DARY JESIENI"
konkursie plastycznym NA NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET

FOTOREPORTAŻ

Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.
Konkurs Dary Jesieni, MOK Zambrów 22.10.2014r.

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Marta Konopka, Sylwia Korpalska, Włodzimierz Dąbkowski po zapoznaniu się z pracami wykonanymi przez 8 zespołów biorących udział w konkursie komisja postanowiła przyznać następujące nagrody
 • W kategorii klas I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  • I MIEJSCE: Weronika Mostowska, Oliwia Modzelewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie pod opieką Agnieszki Ogórkowskiej
  • WYRÓŻNIENIE: Anna Dębek, Hanna Drożęcka, Lidia Czajkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Opiekunowie: Aneta Komieżyk, Beata Skawska, Aldona Wołosz
 • W kategorii klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  • I MIEJSCE: Aleksandra Krajewska, Julia Dębek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. Opiekunowie: Aldona Wołosz, Beata Skawska, Aldona Komiażyk, Edyta Kossakowska-Wołpiuk
  • WYRÓZNIENIE: Wiktoria Baczewska, Marcin Kotomski, Karolina Perkowska ze Szkoły podstawowej Nr 3 w Zambrowie po opieką Anny Bujko
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  22 października 2014r., godz. 10.00,

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i oceniony będzie w dwóch kategoriach wiekowych (klas I-III i klas IV-VI).
  • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 zespoły (po 2 z każdej kategorii wiekowej).
  • Każdy zespół może liczyć maksymalnie 3 uczniów (niekoniecznie z tej samej klasy)
   - opiekunowie mogą pomagać jedynie merytorycznie.
  • Każdy zespół może wykonać tylko 1 bukiet.
  • Materiały niezbędne do wykonania bukietów przynoszą uczestnicy konkursu
   - dopuszczalne tylko materiały naturalne!!!
  • Uczestnicy konkursu mogą korzystać z kleju, sznurków, drutu, gąbki oraz innych elementów służących do łączenia poszczególnych fragmentów kompozycji.
  • Bukiety od podstaw komponowane będą podczas konkursu.
  • Na wykonanie bukietów przewidziano 60 minut.
  • Bukiety przechodzą na własność Organizatora.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014r.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • Bukiety oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena prac oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
 • V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli liczba zgłoszonych zespołów będzie mniejsza niż 4.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny w towarzystwie opiekunów.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania