MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

BARWY FOLKLORU

DATA: 15.08.2015 r.

GODZINA 16:00

WSTĘP WOLNY

WYSTĄPIĄ:

ZESPÓŁ „ŻURAWIACY" /BOGUTY PIANKI/

Zespół został założony w marcu 2000 roku przez pana Romana Świerżewskiego - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach- Piankach. W skład zespołu wchodzi 28 osób - pełnych energii, chęci do pracy, umiłowania do muzyki, tańca, śpiewu i sztuki.

W repertuarze Zespołu znajdują się pieśni patriotyczne, ludowe i kolędy. Zespół ma w swym dorobku olbrzymią liczbę nagród, wyróżnień, dyplomów oraz listów gratulacyjnych, które zawdzięcza ciężkiej pracy wszystkich jego członków, kierownikowi muzycznemu panu Walentemu Kowalczykowi jak również współpracującej kapeli oraz muzykom: Teresie Kombor (bęben), Józefowi Majewskiemu (klarnet), Zygmuntowi Kuleszy (skrzypce), Jarosławowi Lipskiemu (akordeon), Salomei Boguckiej (akordeon), Kazimierzowi Łuniewskiemu (harmonia), Jerzemu Urzędowskiemu (akordeon) , Arkadiuszowi Kawalcowi (akordeon) oraz Tomaszowi Wojtkowskiemu (akordeon).

ZESPÓŁ „RECZAŃKA” /KOŹLIKI/

Zespół został założony przez panią Lubę Gawryluk w listopadzie 1994 roku. Obecnie kieruje nim pani Ala Kamieńska, a w jego skład wchodzi 7 kobiet. W jego repertuarze znajdują się piosenki białoruskie, ukraińskie, rosyjskie i polskie.

Zespół bierze udział w różnych imprezach kulturalnych takich jak: Festiwal Piosenki Białoruskiej, festyny ludowe, imprezy charytatywne, Ogólnopolski Festiwal ,,Źródło,, w Dobrodzieniu koło Opola oraz wielu innych. Zespół zdobył nagrodę Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim oraz I miejsce podczas Senioriady zorganizowanej w Bydgoszczy.

Kapela „Emilia” /KRZYKOSY/

Kapela powstała w 2002 roku z inicjatywy pani Ireny Gorzelańczyk-Ryś. Działa przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Krzykosy.

Kapela koncertuje w składzie: 4 panie (śpiew), 4 panów (akordeon, skrzypce, klarnet, bęben). Wykonuje utwory skomponowane głównie przez swoich członków. W jej repertuarze znajdują się piosenki: biesiadne, ludowe, kolędy oraz utwory rozrywkowe z nutą gwary, które są przeplatane skeczami.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” /STARY LASKOWIEC/

Zespół istnieje od 33 lat i jest jedynym ludowym zespołem śpiewaczym w powiecie zambrowskim. Członkinie zespołu reprezentują środowisko wiejskie i są to gospodynie, które swój wolny czas poświęcają pracy w Zespole. Swoją pasją Panie dzielą się również dziećmi i młodzieżą, dzięki czemu obecnie w skład Zespołu wchodzą aż trzy pokolenia.

Ich repertuar to pieśni, zwyczaje i obrzędy ludowe przekazywane przez pokolenia a dzięki ich pracy i zaangażowaniu podtrzymywana jest tradycja regionu.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” promuje gminę i powiat zambrowski poprzez udział w licznych przeglądach i festiwalach na trenie całej Polski jak i poza jej granicami zajmując w nich czołowe miejsca. Zespół swój program artystyczny prezentuje też podczas licznych regionalnych imprez okolicznościowych.

Chór Dębowy Liść /SUCHY LAS/

Chór powstał w maju 2009 roku z inicjatywy jednego z klubowiczów - pana Zygmunta Urbaniaka i działa przy Klubie Seniora „Dębowy Liść” w Suchym Lesie towarzysząc mu we wszystkich uroczystościach okolicznościowych. Do chóru należy około 15 osób.

Repertuar chóru jest urozmaicony, obejmuje utwory biesiadne, przyjemne dla ucha, ale też kościelne i okolicznościowe. Pan Zygmunt Urbaniak sam pisze słowa oraz komponuje muzykę do wielu piosenek.

Już po kilku miesiącach istnienia Chór występował podczas VIII Wojewódzkiego Festynu Emerytów i Rencistów w Krzykosach, następnie uświetnił rocznicę utworzenia oddziału jednego z największych banków w Poznaniu, a także gościł na Dożynkach w Chludowie. Aktualnie Chór występuje nie tylko na terenie gminy uświetniając różne uroczystości, ale także w Poznaniu m.in. w Centrum Kultury „Zamek”, w domach pomocy społecznej, klubach seniora, czy hospicjum. Chór bierze również udział w wielu przeglądach.

Mieczysław Laskowski /WANDOWO/

Pan Mieczysław Laskowski swoją przygodę z grą na gitarze rozpoczął już w młodości. Później odłożył instrument, aby po raz kolejny sięgnąć po niego siedem lat temu, przy okazji występów organizowanych dla ludzi niepełnosprawnych. Bardzo szybko został oficjalnie zaproszony do udziału w zajęciach wychowania przez muzykę w Zakładzie Wychowawczym dla młodzieży.

Pięć lat temu rozpoczął też współpracę z Zespołem „Powiślanki”, z którym na stałe występował przez trzy lata (obecnie tylko gościnnie podczas Festiwalu w Kwidzynie). W tym czasie powstała większość piosenek, które obecnie pan Mieczysław wykonuje.

Występuje w Polsce oraz poza jej granicami, m.in. dla Telewizji Polskiej, radia z Niemiec oraz jako gość honorowy w Ogólnopolskim Konkursie Poezji.

Za swoją przygodę z muzyką został wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony, otrzymując między innymi: Nagrodę Wojewody - za całokształt swojej działalności na polu poezji śpiewanej, Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz zdobywając I miejsce w kategorii solista w Konkursie Kapel i Solistów na Festiwalu w Debrznie.

KURPIOWSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY /ZBÓJNA/

Zespół powstał jesienią 1992 roku pod kierunkiem pani Elżbiety Lemańskiej (zm. 2009), a jego kierownikiem artystycznym jest pani Teresa Pardo. Zespół jest oddanym propagatorem folkloru kurpiowskiego, ma w swoim repertuarze pieśni, obrzędy i zwyczaje Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Uczestniczy w imprezach kulturalnych: lokalnych, ogólnokrajowych oraz za granicą. Zespół ma też w swoim repertuarze widowiska obrzędowe. Za swoją autentyczność i oryginalność został uhonorowany w 2012 roku nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Związek Kurpiów w Ostrołęce przyznał mu w 2013 roku "KURPIKA" w kategorii Taniec i muzyka. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej, a jego aktualnym opiekunem jest pani Renata Krajewska.

Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” /ZAMBRÓW/

Zespół powstał w 2010 roku przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Zambrowie, a jego kierownikiem artystycznym jest pani Elżbieta Bagińska. Obecnie zespół liczy 22 członków, z czego większość to osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku.

Zespół bierze udział w okolicznościowych imprezach na terenie Zambrowa jak również z powodzeniem występuje na terenie powiatu zambrowskiego i województwa podlaskiego. Uczestniczy w przeglądach i festiwalach zespołów ludowych.

Kapela Ludowa „Szansa” /ZAMBRÓW/

Kapela Ludowa „Szansa” powstała w marcu 2014 roku przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Zambrowie i już w maju wzięła udział w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej zdobywając II miejsce, zaś w czerwcu 2014 roku na XXI Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie otrzymała wyróżnienie.

Powstanie Kapeli jest odpowiedzią na działalność Zambrowskiej Kapeli Eli prezentującej folklor miejski, natomiast na repertuar Kapeli Ludowej „Szansa”składa się muzyka ludowa - czyli folklor wiejski. W skład Kapeli wchodzą: Elżbieta Bagińska (akordeon), Maria Barańska (bębenek), Adam Barański (skrzypce) oraz Edward Piszczatowski (akordeon).

Pani Elżbieta Bagińska pełni jednocześnie funkcję kierownika artystycznego. Występy Kapeli uświetniają często imprezy okolicznościowe organizowane w Zambrowie.