MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

Wystawę - Powiat Zambrowski - Kierunki rozwoju

MIEJSCE: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a

DATA : 5.03.2014 r.

Burmistrz miasta Zambrów oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu na wystawę powstałą przy współpracy zambrowskiego Centrum Kultury.

Ekspozycja rozpocznie się w środę 5 marca i ma na celu prezentację plansz dotyczących powiatu zambrowskiego, które powstały w ramach przedmiotu: Planowanie regionalne. Dotyczą one wszystkich gmin.

Autorkami opracowania są inż. arch. Milena Liżewska oraz inż. arch. Agata Kownacka, studentki studiów magisterskich kierunku Architektura i urbanistyka WAPB. Jest to praca studencka o charakterze teoretycznym, powstała pod kierunkiem dr inż. arch. Haliny Łapińskiej zawierająca elementy opracowań z planowania regionalnego.

Celem ekspozycji jest zapoznanie mieszkańców powiatu z metodyką działania studentów Wydziału Architektury (specyfika przedstawionych grafik, oraz wyszczególnione w każdej legendzie kategorie) oraz umożliwienie szerszego, być może bardziej kreatywnego spojrzenia na przyszłość powiatu.