MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

dla dzieci, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku do piątku
od 15 lipca do 29 lipca 2013r.
Zapisy oraz podział na grupy wiekowe na zajęciach organizacyjnych dnia 15 lipca godz.12.00
Zajęcia płatne w kwocie 50zł za 10 zajęć