MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla dzieci, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku do piątku
w dniach 5-16 sierpnia 2013r.
Zapisy oraz podział na grupy wiekowe na zajęciach organizacyjnych dnia 5 sierpnia godz.12.00
Zajęcia płatne w kwocie 50zł za 10 zajęć