MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na fresk pt.
”Między...Niebem a Ziemią”

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. HONOROWY PATRONAT

  Pan Kazimierz Dąbrowski - Burmistrz Miasta Zambrów

 • III. CEL KONKURSU

  9 czerwca 2013 roku (niedziela), godz. 15.00 - 18.00 Miejskie tereny zielone pomiędzy ogrodem należącym do Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie a „Księżym Laskiem” (od strony rzeki).

 • IV. CEL KONKURSU

  • Ozdobienie muru znajdującego się na miejskich terenach zielonych pomiędzy ogrodem należącym do Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, a „Księżym Laskiem” (od strony rzeki).
  • Integracja mieszkańców Zambrowa w ramach XVII Dni Zambrowa.
  • Promocja osób uzdolnionych plastycznie.
  • Rozwój postaw twórczych
 • V. KATEGORIE WIEKOWE I UCZESTNICY

  • Kategorie wiekowe:
   • - dzieci z przedszkoli,
   • - dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
   • - dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,
   • - młodzież ze szkół ponadpodstawowych,
   • - osoby dorosłe.
  • Każda szkoła może zgłosić 1 zespół (szkoły podstawowe mogą zgłosić 2 zespoły - po 1 z każdej kategorii wiekowej).
  • W skład każdego zespołu może wchodzić maksymalnie 5 osób oraz opiekunowie.
  • Uczestnicy docierają na miejsce Konkursu na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich w towarzystwie opiekunów).
 • VI. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAŁOZENIA REGULAMINOWE

  • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do siedziby Organizatora karty zgłoszenia oraz podpisanego na odwrocie, kolorowego projektu fresku, który ma być namalowany na murze. Projekt powinien być wykonany na sztywnym kartonie o formacie 40cm x 100cm, natomiast każdy fresk będzie miał wymiar 200cm x 500cm. W przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą elektroniczną projekt należy zapisać w formacie PDF lub JPG. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek 24 maja 2013 roku o godzinie 15.00.
  • Komisja powołana przez Organizatora zdecyduje o kolejności w jakiej freski będą rozmieszczone na murze.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w dostarczonych projektach (po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem zespołu) lub do odrzucenia prac odbiegających od tematu Konkursu.
  • W dniu konkursu zespoły będą musiały wykonać fresk zgodnie z projektem zaakceptowanym przez komisję powołaną przez Organizatora.
  • Materiały niezbędne do wykonania fresku zapewnia Organizator (pędzle, pojemniki i farby).
  • Organizator nie zapewnia odzieży ochronnej.
  • Prace namalowane podczas Konkursu staną się własnością Organizatora.
 • VII. OCENA I NAGRODY

  • Komisja powołana przez Organizatora oceni wykonane freski biorąc pod uwagę:
   • zgodność wykonanego fresku ze zgłoszonym wcześniej projektem,
   • estetykę wykonania,
   • poziom artystyczny.
  • Wręczenie przyznanych nagród nastąpi w dniu Konkursu o godzinie 18.00.
  • Każdy zespół biorący udział w Konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Zwycięzcy (po jednym zespole z każdej kategorii) otrzymają dyplomy oraz statuetki.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA